Mijn documenten

Op deze pagina plaats ik door mij geschreven stukken zoals scripties.

Master Thesis Economics

ABSTRACT:
This thesis exhibits several different models for showing the influence of automatic stabilizers on the effects of the business cycle. We achieve the intuition that they flatten the business cycle as commonly perceived. However we also theoretically show that automatic stabilizers worsen the shape of the economy. An empirical analysis establishes that countries with active automatic stabilizers indeed observe a lower volatility of their national income. The overall conclusion of this thesis is that automatic stabilizers indeed flatten the business cycle, but policymakers should always consider whether they are worth their price.

Master scriptie Nederlands Recht

SAMENVATTING:
In deze scriptie wordt rechtseconomisch onderzocht in hoeverre clustering van overheidsopdrachten bij aanbesteding efficiënt is en welke rol de rechter, en in de marge de wetgever, zou kunnen spelen om tot meer efficiency te komen. De conclusie is dat elke aanbesteding in beginsel uniek is en de rechter de omstandigheden van het geval moet beoordelen. Duidelijk is echter ook dat er zeker punten aan te dragen zijn waarop de rechter kan beslissen minder marginaal te toetsen dan beleidsvrijheid zou voorschrijven en de overheid te laten bewijzen dat clustering in het specifieke geval efficiënt is. Het zou aanbevelenswaardig zijn om behartiging van algemene belangen, als innovatie en verdeling van expertise, meer nadrukkelijk een doelstelling van aanbestedingswetgeving te laten zijn. Tot slot wordt opgemerkt dat de niet-openbare procedure de mogelijkheid biedt om enkele nadelige effecten van kleinere overheidsopdrachten te mitigeren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s