Dubbele nationaliteit: uit het oog is niet hetzelfde als uit het hart

‘Staatssecretaris moet tweede pas wegdoen’

DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders wil dat staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid) afstand doet van haar Zweedse nationaliteit.

Allereerst is het opmerkelijk dat ik vandaag in de media overal hoor dat Wilders in ieder geval “consequent” is. Waarom is dat vermeldenswaardig? Hij heeft zoals iedereen vandaag ook heeft gehoord eerder al eens letterlijk de Zweedse nationaliteit als tweede nationaliteit afgekeurd. Ik zou zeggen: hij heeft ongeacht zijn eigen mening weinig keus.

Wilders kaart de dubbele nationaliteit aan vanwege veronderstelde loyaliteitsproblemen. Dit ontgaat mij. Een dubbele nationaliteit is een papieren werkelijkheid. Loyaliteit lijkt zich mij toch meer in de echte wereld te begeven. Iemand is niet per se minder loyaal met een dubbele nationaliteit. En iemand dwingen afstand te doen, zal er in mijn beleving ook niet voor zorgen dat iemand loyaal wordt. Sterker nog, iemand zal soms om praktische redenen zich gedwongen zien de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Als dat gepaard gaat met het gedwongen verlies van de originele nationaliteit zal het Nederlanderschap voor deze persoon mogelijk voor altijd geassocieerd worden met dit opgedrongen identiteitsverlies. Wat voor ‘loyaliteit’ valt van deze persoon dan nog te verwachten?

Ik geloof er niet in. Nationaliteit op papier houdt weinig in als deze niet overeenkomt met de mate waarin men zich gevoelsmatig verbonden voelt met een land. Mensen in een keurslijf drukken past bij autoritaire regimes, en die redden het op de lange termijn nooit. Je kunt het wel doen, maar je mag er niks van verwachten: actie leidt tot reactie. Misschien trekken allochtonen als tegenreactie wel meer met elkaar op, juist doordat ze gedwongen worden Nederlander te worden (wat dat ook moge zijn). Iemands andere nationaliteit ‘uit het oog’ drukken, neemt deze nog ‘niet uit hart’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s