SP wil meer werklozen

nu.nl: ‘Minimumloon moet 5 procent omhoog’

DEN HAAG – De SP vindt dat het minimumloon met 5 procent omhoog moet, zodat de koopkracht van de laagstbetaalden stijgt. Dat kondigde SP-fractievoorzitter Emile Roemer dinsdagavond aan in het tv-programma Pauw & Witteman.

Hij gaf daarin alvast een inkijkje in het verkiezingsprogramma dat de SP woensdag presenteert. In crisistijd is het volgens Roemer het belangrijkste om mensen die het het moeilijkste hebben, te ontzien en hen zekerheid te bieden.”

Het is eigenlijk te makkelijk, maar juist daarom ook aantrekkelijk om even kort iets over te schrijven: de SP zit weer eens mis. Wat Roemer bedoelt is dat wanneer het minimumloon stijgt, degenen die hun baan houden hun koopkracht stijgt. Er zullen ook mensen zijn die hun baan als gevolg van een dergelijke stijging verliezen, en dus met de gebakken peren zitten. Dat effect van een verhoging van het minimumloon is eerstejaars stof economie.

Daarom is de laatste zin uit bovenstaande quote ook zo frappant, en welhaast stuitend. Een verhoging van het minimumloon ontziet juist niet de zwaksten, maar is eerder te beschouwen als een frontale aanval op die groep. Als Roemer iets wil doen voor deze groep zou ik mijn blik op het belastingstelsel werpen. Wanneer ik abstraheer van lagere belastinginkomsten, zou het interessanter zijn om de armoedeval zo maximaal mogelijk te dichten. We moeten het aannemen van laagopgeleiden zo goedkoop mogelijk maken voor werkgevers, en zo aantrekkelijk mogelijk voor laagopgeleiden.

Ik denk dat een cocktail van belastingverlaging in het allerlaagste segment, een nieuwe schijf(?), en verlaging van het minimumloon heilzamer is dan een verhoging van het minimumloon. Mensen die dat laatste willen, laten zien dat ze te weinig benul hebben van hoe de wereld in elkaar zit.

One thought on “SP wil meer werklozen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s