Kerstvakantie: scriptie Rechten

Zoals te lezen viel hier ben ik eind oktober afgestudeerd als econoom: Afgestudeerd als Econoom!

Wat resteert er nu nog voor deze mr.drs.-student? Deze maand heb ik inmiddels twee mondelingen succesvol afgerond. In januari nog een schriftelijk tentamen en een mondeling. Tijdens het tweede semester staat maar één vak: Materieel Bestuursrecht. Ja… En een afstudeerscriptie natuurlijk en dat is het onderwerp van deze post en ten dele het onderwerp van deze kerstvakantie.

Het onderwerp van mijn scriptie rechten behelst op dit moment het geven van een rechtseconomische analyse van clustering door overheden in het aanbestedingsrecht. Ik zie de “Wat?!”-blikken al. Mijn ambitie voor de korte termijn na het afstuderen gaat richting ruimtelijke ontwikkeling en meer specifiek binnen rechten leek het mij interessant om met een rechtseconomische bril het aanbestedingsrecht in te duiken. Het specifieke onderwerp van clusteren door de overheid kwam op door: Clustering van overheidsopdrachten; mededingingsbeperkend of aanbestedingsefficiency?

De scriptie moet nog geschreven worden, maar ik heb mijn ‘antennes’ al wel uithangen in de wereld van het aanbestedingsrecht. Begin deze maand zat ik al bij Van Benthem & Keulen Advocaten uit Utrecht om van gedachten te wisselen. Vandaag heb ik me gestort op een dikke twee maanden Cobouw, het dagblad voor de bouw, met als voorlopig resultaat een mooie knipselkrant zeg maar. Zo op het oog zitten er kort door de bocht twee kanten aan het verhaal. Het MKB, en de Europese/Nederlandse overheid met hen, is van mening dat clusteren niet moet omdat dit concurrentiebeperkend zou zijn. Daartegenover staat dan de observatie dat aanbestedingen veel tijd en geld kosten en dat met meer kleine aanbestedingen dat alleen maar erger wordt. Gegeven dat kom je dus met minder clusteren van de regen in de drup.

Alles goed en wel, maar ik schijn geroepen te hebben dat deze scriptie eind januari af moest zijn. Dus niet, maar iets er aan doen deze dagen lijkt mij een goed plan. Naast het gebruikelijke kerst- en nieuwjaarvertier natuurlijk!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s