Economie thesis ingeleverd

Op het studievlak ben ik qua economie aan de laatste loodjes begonnen. Het heeft even enige administratieve rompslomp gekost maar nu is het eigenlijk slechts wachten op de datum van afstuderen.

Het voert veel te ver om al te diep in te gaan op mijn onderzoek, maar ik zal proberen heel beknopt mijn resultaat te geven. Ik heb onderzocht hoe automatische stabilisatoren de stabiliteit van de conjunctuur beïnvloeden. Automatische stabilisatoren zijn fiscale mechanismen, zoals werkloosheidsuitkeringen, welke ‘automatisch’ op een stijgende of dalende conjunctuur reageren. Hiervoor heb ik in hoofdzaak een theoretisch Keynesiaans model geschreven dat over meerdere perioden een vergelijking kan maken tussen een situatie met en zonder automatische stabilisatoren. Daarnaast heb ik empirisch onderzoek gedaan of landen welke ‘genereuzer’ zijn, indicatief voor meer automatische stabilisatoren, ook daadwerkelijk een stabielere conjunctuur hebben.

Uit de analyse van mijn theoretisch model blijkt dat de economie in een ogenschijnlijk slechtere staat komt met automatische stabilisatoren. Het klopt dat de conjunctuur zeker in het begin beter afgevlakt wordt, maar de slechtere staat van de economie door een overheid met hogere schulden kan dat in latere perioden anders doen worden. Op de korte termijn zijn automatische stabilisatoren zeker nuttig, maar of dat op de lange termijn ook zo is zet ik vraagtekens bij.

Mijn empirische onderzoek is gedurfd in de zin dat het eigenlijk afstand neemt van de meeste andere statistische onderzoeken met dit onderwerp. Ik heb enkele maatstaven voor ‘genereusheid’ tegenover de volatiliteit van nationaal inkomen, conjunctuur, gezet. Door mijn gekozen opzet is er een fors verlies aan data om de eigenlijke variabelen te krijgen. Uiteindelijk is mijn conclusie dat uit de empirie volgt dat genereuze landen een minder volatiele conjunctuur hebben.

Over het geheel concludeer ik dat automatische stabilisatoren zeker hun nut hebben, maar dat beleidsmakers wel in ogenschouw moeten blijven houden dat de opbouw van schulden in de toekomst tot een slechtere conjunctuur kan leiden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s